SUPERMODERN INDUSTRI

Vi kommer att skapa nya lokaler optimerade för att ge de bästa förutsättningarna för fiskindustrin att utvecklas i Fiskhamnen.

En optimering i etapper

Göteborgs Fiskhamns pirer och kajer restaureras, och en modern industribyggnad ersätter de föråldrade befintliga lokalerna på hamnplan. Den nya byggnaden möjliggör plats för tillväxt, effektivisering och innovation.

Effektiv logistik och produktion

En obruten kylkedja, arealeffektiva och energisnåla lokaler med resurssmarta lösningar underlättar hela produktionskedjan. En optimal logistiklösning båda intern och externt bidrar till att industrin kan fortsätta att växa parallellt med staden.

Vision 2024

Destination i världsklass

Vision 2024

En ny stadsdel vid älven