Stora delar av den södra Älvstranden är i dag svårtillgänglig för allmänheten. Utvecklingen av Göteborgs Fiskhamn är ett första steg att göra hela Södra Älvstranden tillgänglig för alla.

Vision 2024

Modern fiskförädling för fortsatt utveckling

Vision 2024

Destination i världsklass