När, hur och varför?!

Vi uppdaterar kontinuerligt sidan med information om processen och vårt arbete. Lika viktigt är det för oss att få ta del av era tankar kring Göteborgs Fiskhamn. Vid frågor och funderingar, skicka ett mejl till roger@gfa.se.

Aktuellt

2020.03.06
Så kan Göteborgs Fiskhamn räddas.
Läs mer

2020.02.18
Göteborgs Fiskhamn svämmar över.
Läs mer

2020.02.26
Sveriges radio uppmärksammar planerna för Göteborgs Fiskhamn.
Lyssna här

2020.02.22
SMHI:s nya varningar för höga vattenflöden bekymrar.
Lyssna här

När händer vad

Maj 2020
Arbetsmöte med Higab.
April 2020
Möte med styrelse och ledning i Higab.
Februari 2020
Stormöte med alla intressenter i fiskhamnen och Higab.
December 2019
Avstämningsmöte Higab.
Augusti 2019
Business region Göteborg, beslut om rapporten: kartläggning av fiskenäringen i Göteborgsregionen.
Oktober 2018
Beslut i Kommunfullmäktige i Göteborg. Higab AB får i uppdrag att, ta fram ett förslag för Fiskhamnens framtida användning.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev vecka 18
Nyhetsbrev vecka 15
Nyhetsbrev vecka 13

Dokument

Sammanställning intervjuer – Göteborgs Fiskhamn
Trafikmätningar – Göteborgs Fiskhamn
Arbetsrapport – Göteborgs Fiskhamns framtid
Business Region Göteborg - Kartläggning av fiskenäringen
Business Region Göteborg - Kartläggning fiskekluster
Göteborgs kommunstyrelse - Sammanträdesprotokoll
Stadsledningskontoret - Tjänsteutlåtande